Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1623 3

Beckum en Hengelo doen een WC-eend en zelfs DAT doen ze fout!

SHARE

Tja, het duurt even voor een gemeente genoeg ballen heeft gegroeid om gewoon klip en klaar met een antwoord te komen, en daarbij zien we dat kleine gehuchtjes zoals Beckum daar dan wat sneller in zijn dan log Hengelo. Echter een gemeente die de waarheid verteld dat kunnen we echt weg archiveren onder het kopje “science fiction”.

Indien u zich afvraagt waar ik het in hemelsnaam over heb, ik heb het over een reactie van Beckum op hun website met betrekking tot omgekeerd afval inzamelen, leest u maar even mee:

“De regeling met betrekking tot afstanden (de 75 meter regel, waarbij gemeenten verplicht waren het restafval op maximaal 75 meter van een perceel op te halen) is op 26 november 2008 vervallen. Gemeenten hebben sindsdien beleidsvrijheid hier lokaal invulling aan te geven. De gemeenteraad van Hengelo heeft op 1 juli 2015 besloten dat de manier van inzameling verandert. De raad vindt dat deze manier van omgaan met afval en grondstoffen voor dit moment het meest ideale inzamelscenario is voor de gemeente Hengelo. De inzamelmethode, het zogenaamde omgekeerd inzamelen, wordt al door meerdere gemeenten in Nederland toegepast.”

Waarvan akte.” het hele relaas kunt u hier nalezen

U voelt hem al wel aankomen, denk ik. Wat u hierboven leest is een populair stukje gereedschap in de politieke gereedschapskist genaamd een halve waarheid. Ja het klopt weten we nu dat deze wet in 2008 is vervallen, MAAR in de niet vervallen en ongewijzigde Afvalstoffenverordening van de gemeente Hengelo uit 2015 lezen we:

“Inzameling nabij elk perceel: clusterplaatsen en inzamelvoorzieningen

Inzameling nabij elk perceel plaatsvinden via clusterplaatsen en via inzamelcontainers nabij elk perceel. Een inzamelcontainer kan boven- of ondergronds zijn.

Een clusterplaats is een plaats waar de burger het inzamelmiddel op de dag van ophalen naar toe brengt. Voorbeelden van clusterplaatsen zijn: een parkje, een pleintje, een parkeerplaats waar op de dag van inzameling niet mag worden geparkeerd of een centrale plaats op de stoep.

Voor beide vormen van collectieve inzameling geldt dat de inzameling laagdrempelig moet zijn.

  1. Voor de clusterplaats geldt dat dit het geval is als de afstand tussen perceel en clusterplaats niet meer is dan 75 meter, waarbij de raad in bijzondere gevallen maximaal 125 meter kan toestaan. Voor de inzamelvoorzieningen geldt hetzelfde, echter aangevuld met een aantal extra eisen. Deze eisen zijn: de inzamelvoorziening is voor een ieder goed bereikbaar en toegankelijk, de afvalstoffen kunnen eenvoudig worden achtergelaten en er wordt tussen clusterplaatsen en overige inzamelwijzen nabij elk perceel (de zogenaamde inzamelvoorzieningen) gelegenheid gegeven om ten minste 12 aaneengesloten uren per week huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden.” – De hele Afvalstoffenverordening van de gemeente Hengelo kunt u hier zelf nalezen.

Kortom, zoals we al vanaf het begin hebben aangegeven mag de afstand niet verder zijn dan 75 meter en slechts in uitzonderingsgevallen 125 meter. De gemeente is dus in overtreding met ondergrondse containers op een gemiddelde afstand van 250 meter.

Dat vinden niet alleen wij dat vindt de rechter ook. Hier kunt u lezen over een soortgelijk geval in Alphen en lees vooral de reactie van de rechter. En er is een uitspraak van de Raad van State in een soortgelijk geval in 2010 in Zwijndrecht. Allemaal actueel en allemaal ver na 2008.

Dus Hengelo en Beckum, terwijl u elkaar met een “wij van WC-eend adviseren WC-eend” lekker nablaten, hebben wij van Urubin hier weer even aangetoond hoe mis u het heeft en hoe illegaal u bezig bent.

De wijze waarop u het omgekeerd afval inzamelen wenst in te voeren is niet alleen hufterig, en schofferend naar beperkte en zwakkere inwonersgroepen in de samenleving, het mocht niet in 1994, het mocht niet in 2010 en het mag nog steeds niet in 2017 conform de wetgeving die daarvoor bestaat. De raad van state is het daarmee eens en dus is de ontstane “commotie” terecht!

En om maar te besluiten in de trant van Beckum: De actie tegen het afval beleid is here to stay, deal with it!

Waarvan akte!

Bron

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux