Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1347 0

Waarom wij tegen het afvalbeleid van de gemeente Hengelo zijn

SHARE

Inmiddels kunnen we stellen dat het algemeen bekend is dat veel inwoners van Hengelo tegen het beleid van omgekeerd afval inzamelen zijn. Naast alle media aandacht, onder andere door omroep max, Hengeloos Peil en natuurlijk Tubantia, zijn wij een petitie gestart voor het behoud van de grijze afval container, die inmiddels al door meer dan 11% van alle huishoudens in Hengelo is ondertekend. Kortom, we kunnen stellen dat er heel veel mensen tegen het afval beleid van de gemeente Hengelo zijn, volgens een peiling van Tubantia zelfs 83%.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente dit gewoon door blijft pushen terwijl er vrijwel geen draagvlak is voor de plannen. Sinds de start van onze petitie zijn wij dan ook eens goed in de materie gedoken en daar kwamen op zijn zachtst gezegd een aantal onfrisse zaken aan het licht en deze hebben wij destijds ook op onze andere website Urubin gepubliceerd. Echter, met al deze artikelen, waarbij de feiten u om de oren vliegen is het gemakkelijk om uit het oog te verliezen, waarom wij de plannen van de gemeente zo rampzalig vinden en dus leek het ons goed om de bezwaren eens punt voor punt in één overzichtelijk artikel te publiceren in de hoop dat zo meer mensen tot dezelfde conclusie komen als wij, dat actie hiertegen broodnodig is.

Waarom wij tegen het afvalbeleid van de gemeente Hengelo zijn

1 – Omgekeerd inzamelen dupeert mensen met een beperking

Omdat de gemeente zich niet houdt aan de wet laagdrempeligheid zoals beschreven in de eigen afvalstoffen verordening van Hengelo, die aangeeft dat de afstand naar de ondergrondse container maximaal 75 meter mag zijn met uitzonderingen van maximaal 125 meter en daardoor de gemiddelde afstand op 250 meter ligt is het voor veel ouderen, gehandicapten en anderszins beperkte mensen niet mogelijk zelf hun afval weg te brengen. Hier heeft de gemeente op voorhand geen oplossing voor en verwijst mensen naar het zorg loket voor maatwerk in deze, terwijl datzelfde zorgloket de mensen afwijst die hier een beroep op proberen te doen. Omgekeerd inzamelen tast de zelfstandigheid en zelfredzaamheid aan van deze groeiende groep inwoners. We leven immers in een vergrijzende maatschappij waarbij we steeds meer ouderen en daarmee ook steeds meer mensen met een beperking in de samenleving krijgen. Dit maakt het beleid van de gemeente op termijn zelfs onhoudbaar.

Bent u het met ons eens dat we bovenstaande geen doorgang mogen laten vinden?
Teken dan onze Petitie!

2 – Zwerfafval en illegale dump neemt schrikbarend toe in Diftar gemeenten

Laten we beginnen met stellen dat afval dumpen ten alle tijde verkeerd en ronduit asociaal is, echter de feiten leren dat het beleid wat de gemeente Hengelo voor ogen heeft van eerder brave burgers, dergelijke asocialen maakt door te weinig containers te plaatsen, de afstand te ver te maken en de kosten te hoog te maken. Omgekeerd inzamelen bestraft de goedwillende burger door deze en met meer werk en met meer kosten op te zadelen. Dat zien we in het vaste deel van de afvalstoffen heffing die dit jaar ondanks diftar met 4% is verhoogt en we zien het in de stijging per weggebracht zakje afval waar u vorig jaar € 1,05 voor mocht aftikken en dit jaar al € 1,20 voor mag afrekenen, dat is een schrikbarende stijging van maar liefst 14% terwijl de kosten voor de gemeente omlaag gaan! In sommige andere gemeenten met datzelfde onzalige beleid mag zelfs al 2,55 worden afgerekend per klik. Kortom, goed scheiden wordt bestraft met hogere kosten en het is niet vreemd dat dit weerzin opwekt bij de burger en dat kweekt op z’n beurt weer asocialen. Niet goed te praten, maar wel te begrijpen. Vooral, wanneer we zien dat gemeenten die nascheiding toepassen goedkoper uit zijn en dit ook nog eens beter is voor het milieu.

Bent u het met ons eens dat we bovenstaande geen doorgang mogen laten vinden?
Teken dan onze Petitie!

3 – Omgekeerd inzamelen is een gevaar voor de volksgezondheid

We gaan van een prima werkend gesloten afval systeem naar een open systeem, en wie zich het nog kan herinneren, weet dat dit in de jaren 70 ook het geval was en dit een ware plaag aan ziekten met zich meebracht. Hierdoor werd de standaard plastic vuilniszak verboden en deed de container z’n intrede. Nu is het “plotseling” wel veilig volgens de gemeente en gaan we dus terug naar dit onzalige systeem. Terzijde heeft de gemeente geen onderzoek hiernaar laten doen. Mensen die de jaren 70 nog hebben meegemaakt weten dat de toename van afvaldump ongedierte aantrekt, en dat dit ongedierte ziekten met zich mee brengen. Daarbij denken we het eerst aan ratten, maar ook insectenplagen zoals vliegen en kakkerlakken kunnen in de hete zomermaanden voor behoorlijk wat ellende en overlast zorgen.

Bent u het met ons eens dat we bovenstaande geen doorgang mogen laten vinden?
Teken dan onze Petitie!

4 – Voor beperkte mensen met medisch afval is er eveneens geen oplossing

We hadden het in punt 1 al over hoe mensen met een beperking worden gedupeerd door dit beleid, maar dat geldt dubbel voor mensen met medisch afval. Denk aan stoma’s, luiers, en andere zaken waar mensen zich voor schamen als anderen dat weg moeten brengen voor ze. Zeg nu zelf als u een stoma had, en in een rolstoel zat en daarom niet zelf het afval weg kunt brengen, zou u het vragen aan uw buurman om dit op laten we zeggen wekelijkse basis voor u te doen? Ik kan uiteraard alleen voor mezelf spreken, maar ik denk het antwoord wel te weten.

Bent u het met ons eens dat we bovenstaande geen doorgang mogen laten vinden?
Teken dan onze Petitie!

Zolang voor al bovenstaande zaken geen adequate oplossingen worden geregeld door de gemeente zijn wij van mening dat het plan van omgekeerd afval inzamelen in Hengelo geen doorgang mag vinden. Het benadeeld goedwillende burgers financieel, het dupeert en schoffeert mensen met een beperking, het is schadelijk voor de volksgezondheid en maakt van voorheen goedwillende burgers asociale afval dumpers, en ja dat is verwerpelijk maar iedereen heeft een grens, ook u en ik. Wanneer een gemeente maar lang genoeg laat merken schijt te hebben aan haar inwoners, kaatsen die vanzelf de bal een keer terug, vaak vroeger dan later.

Dat willen wij niet, Hengelo moet niet in een grote vuilnisbelt veranderen, ouderen mogen niet in de kou gelaten worden, net als dat ook ondenkbaar is voor gehandicapten en anderszins beperkte mensen. Ook is het ronduit asociaal om mensen die goed afval scheiden te bestraffen met prijsstijgingen van zowel het vaste deel als per klik, terwijl de kosten van de gemeente dalen.

En daarom zijn wij tegen het afval beleid van de gemeente!

Bent u het met ons eens dat we bovenstaande geen doorgang mogen laten vinden?
Teken dan onze Petitie!

 

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux