Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 468 0

Geld voor nieuw beleid in Hengelo

SHARE

De gemeente Hengelo heeft weer wat meer geld in haar portemonnee, waardoor er ook weer ruimte is voor nieuw beleid.

Het college van Burgemeester en Wethouders legt de nieuwe kadernota 2018-2021 voor aan de gemeenteraad, waarin ruimte is voor nieuwe uitgaven. Uiteraard zijn de wensen altijd groter dan de middelen, waardoor duidelijke keuzes nodig zijn. Bijvoorbeeld het toekomstbestendig maken van het Rabotheater, vernieuwing van de lokale omroep of de Agenda van Twente. Op 10 mei wordt de kadernota besproken tijdens de eerste Politieke Markt. Vervolgens zal het college de reacties als slijpsteen gebruiken om tot een uiteindelijk voorstel te komen. De gemeenteraad zal dit dan op 18 juli vaststellen.

Uitdagingen
Hengelo staat ook zeker voor enige uitdagingen op financieel vlak. Zo trekt met name het taakveld sociaal domein een zware wissel op gemeentelijke begrotingen. De vinger aan de pols houden is dan ook een belangrijk aspect volgens wethouder Mariske ten Heeuw. Er wordt een nieuw traject opgezet om te kijken naar maatregelen voor het sociaal domein. Hierbij gaat de gemeente er van uit dat er geen aanvullende bezuinigingen nodig zijn. “Daar heeft het college zich ook voor ingespannen, omdat we hierin de afgelopen jaren al de nodige bezuinigingsmaatregelen hebben moeten nemen.”, aldus Ten Heeuw.

Alles bij de bron

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux