Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1363 1

De gemeente Hengelo is doof, stom en blind

SHARE

Ja, dat is een pittige titel, maar wel eentje die(helaas) de lading volledig dekt wanneer het gaat over het afvalbeleid van de gemeente Hengelo. Waar de gemeente de lof trompetten blijft afsteken over hoe geweldig omgekeerd afval inzamelen werkt, zien de burgers het tegenovergestelde in de praktijk. Het leek ons dan ook eens goed om de uitspraken van de gemeente maar eens uit te lichten en aan te tonen hoe en waarom deze niet kloppen.

Stelling 1: Omgekeerd afval inzamelen is goedkoper dan de huidige regeling met het legen van de Otto’s.

Volgens de gemeente is het nieuwe beleid iets goedkoper dan het huidige beleid. Hiervoor stelt zij dat er 8 vuilniszakken gaan in een 240 liter container. Dit is fout! Ikzelf heb een 140 liter container en daarin passen al met gemak 8 zakken van 30 liter. Dit komt doordat 30% van de zakken gevuld is met lucht. Even inprikken met een scherp voorwerp en aandrukken en er gaan aanzienlijk meer zakken in een container. In een test waarbij ik even mijn best heb gedaan de boel eens goed aan te stampen in deze 140 liter container is het mij zonder al te veel moeite gelukt daar 12 30 liter zakjes in te proppen. Laten we het ruim nemen en uit gaan van 8 zakken dan zijn mijn kosten € 7,– euro voor het legen van de container, terwijl het wegbrengen van 8 zakjes restafval naar de ondergrondse container mij 8 x € 1,20 zou hebben gekost wat een totaal van € 9,60 kost.

Conclusie: Omgekeerd afval inzamelen is € 1,60 duurder in vergelijk met een 140 liter container. Trekken wij dat door naar de grotere 240 liter container dan loopt dat bedrag op naar € 3,65  want in een 240 liter container zouden dan 13 zakken gaan wat € 11,95 voor het legen van de container kost en bij zelf wegbrengen 13 x 1,20, wat € 15,60 kost.

Op jaar basis er van uitgaand dat u eens in de 4 weken de grijze container aan straat zet kost omgekeerd inzamelen u dus  € 19,20 meer op jaarbasis met een 140 liter container en maar liefst € 43,80 met een 240 liter container.

Omgekeerd afval inzamelen is dus veel duurder dan het huidige systeem, en wanneer we dan meenemen dat de prijzen per klik voor het storten in de ondergrondse containers al is verhoogd van € 1,05 vorig jaar naar € 1,20 nu en we ook zien dat in andere gemeenten met dit systeem prijzen al richting de € 2 euro gaan beloofd dat niet veel goeds voor de toekomst als we dit laten gebeuren.

Stelling 2. Ouderen en mensen met een beperking die zelf hun afval niet kunnen wegbrengen worden geholpen

Ook hier liegt de gemeente er weer lustig op los. Ondergetekende heeft inmiddels contact gehad met het zorgloket en tevens gesproken met een aantal gedupeerden van dit beleid. Het zorgloket verwijst naar Wijkracht als de oplossing, maar deze organisatie zelf is het daarmee niet eens en stelt net als wij dat hun vrijwilligers inzetten nooit een structurele oplossing kan zijn. Tel daarbij op dat er binnen de gemeente geen budget beschikbaar is gesteld(en er volgens diverse bronnen ook niet gaat komen) dan is het niet moeilijk om te concluderen dat ouderen en mensen met een beperking weer eens de rekening betalen voor de prestigedrang van Wethouder Elferink.

Wel is er een kleine inventarisering gedaan door Wijkracht onder 5 vrijwilligers en alleen deze 5 rapporteerden al een slordige 60 aanvragen voor hulp onder mensen met een beperking in hun sector bij het wegbrengen van restafval. Dat zijn er nog maar 5 en de grijze bakken zijn zover ondergetekende weet alleen nog maar ingenomen in Tuindorp. Wat zegt dat over de situatie wanneer alle containers zijn ingenomen? En ook niet onbelangrijk wie gaat dat betalen?

Conclusie: Zoals wij al stellen sinds de aanvang van onze petitie tegen de inname van deze grijze bak, is er helemaal niets geregeld voor mensen met een beperking. Terzijde: De gemeente beweerd dat er voor deze grote groep mensen geen pasklare oplossingen bestaan, maar ook dat is uiteraard totale onzin. Het probleem bestond niet met de grijze bak, dus deze in ieder geval bij deze groep niet innemen is DE oplossing en nog de goedkoopste ook, maar ook dan botsen we weer op het ego van de wethouder en zijn aanhang. 

Stelling 3. Afval scheiden in combinatie met omgekeerd afval inzamelen moet omwille van het milieu.

Ook dit is een leugen, want middels het rapport van Hoogleraar Gradus werd al aangetoond dat nascheiding beter is voor het milieu en na een test met maar liefst 16 gemeenten in Limburg is ook bewezen dat het goedkoper is. Een gemeente met 15.000 inwoners bespaard hiermee een slordige € 70.000 op jaarbasis en wanneer we dat doorrekenen naar een stad met het formaat van Hengelo betekend dat een jaarlijkse besparing van maar liefst € 375.666, oftewel bijna 4 ton per jaar!!!

Conclusie: Met DIFTAR en omgekeerd afval inzamelen maakt de gemeente niet de beste keuze voor het milieu en ook niet voor de portemonnee van de inwoners. Aangezien het hierboven genoemde rapport van hoogleraar Gradus bekend is bij de gemeenteraad kunnen we hier dan ook met recht spreken van een leugen. 

Met bovenstaande hebben we de drie belangrijkste argumenten van de gemeente onderuitgehaald met feiten. Laat u dus niets wijs maken en kom in protest. 85% is tegen de inname van de grijze container, dus teken de petitie en kom massaal naar de politieke markt op 24 mei om uw stem te laten horen, gewapend met bovenstaande feiten!

 

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux