Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 2040 4

Politieke markt – Afval monitor 2016

SHARE

Zoals we al lang van tevoren hadden aangekondigd waren we gisteravond 24 mei 2017 aanwezig bij de politieke markt waar het afval beleid van de gemeente opnieuw ter sprake zou komen. Uiteraard volgt dan een verslag van wat we daar hebben gezien, gehoord en beleefd.

De markt begon ruim een uur later dan gepland en was daardoor ook flink ingekort. Voor insprekers was dan ook een stuk minder ruimte, ondergetekende moest zijn verhaal in een 5 minuten bestek ten gehore brengen. Daardoor was mijn toespraak een stuk beknopter en sneller maar het is me wel gelukt om alle punten te benoemen.

Vervolgens begon de show(Ja zo’n schijnvertoning was het, een show voor de bühne.) Wiert Wiertsema van Pro Hengelo speelde deze avond voor een soort van veredelde showmaster en gaf een Ron Brandsteder impressie ten beste. Wat me gelijk opviel was dat deze man, uiterst beleefd in taal en antwoord een ondertoon legt in hetgeen hij zegt waar een compleet gebrek aan empathie en interesse uit doorklinkt. Voor iemand die op zijn pagina op de Pro Hengelo website heeft staan “Een zeer ervaren raadslid , altijd in de weer voor de burgers van Hengelo” doet hij bijzonder zijn best om te laten zien dat hij gewoon schijt heeft aan alles. Dat werd ook duidelijk toen raadslid Leo Janssen een punt van orde wilde maken en van Wiertsema het verwijt kreeg dat het zou gaan om een inhoudelijk punt. De woordenwisseling kreeg dermate vorm dat zelfs medestanders van Leo het vervelend begonnen te vinden en trapten daarmee in de valstrik die Wiertsema had opgezet, want had deze Brandsteder imitatie het raadslid gewoon uit laten spreken was het punt van orde direct gemaakt en hadden we verder gekund maar nu was het gevolg dat een raadslid(Leo Janssen) boos de zaal verliet, omdat hij het niet pikte dat hem op deze wijze de mond werd gesnoerd. Kortom, deze man was verre van onpartijdig en dat is iets wat zijn rol voor de avond wel vereist.

Presentatie vol leugens en halve waarheden

Enfin, we werden vervolgens getrakteerd op een presentatie van Henk Jan Fikken bijgestaan door Auke Doornbosch en dan weten we al wat ons te wachten staat. We kregen het bekende leugen praatje dat omgekeerd inzamelen goedkoper zou zijn en we mochten van Ron Brandsteder Wiert Wiertsema niet zeggen dat het niet klopte, al had ik aan het begin tijdens mijn inspreek actie dat al wel aangegeven. Wat opviel was dat alle informatie over omgekeerd inzamelen afkomt van concurrent ROVA en wat ook opviel was dat meneer Fikken er de loftrompet over afstak, maar fijntjes Bunschoten buiten beschouwing liet waar omgekeerd inzamelen nou niet bepaald een succes is en dat is ook het werkgebied van ROVA. We kregen wederom het standaard verkooppraatje over de te behalen doelstellingen van 100 kg restafval per persoon per jaar in 2020 en 50 kg in 2030. Dat de directeur van Twence zelf al heeft aangegeven dat dit geen haalbare zaak is werd uiteraard niet genoemd.

Het meest opvallend was dat er weer werd gewerkt met halve cijfers. Zo werd een grafiek getoond van hoe de hoeveelheid restafval al was gedaald tot 126 kg per persoon per jaar, maar werd de schrikbarende stijging van dump en zwerfafval daar niet in meegenomen(want dan is dat plaatje veel minder rooskleurig natuurlijk.) Ook dat mochten wij uiteraard niet zeggen van Brandsteder Wiertsema. Laat het duidelijk zijn dat de enigen die dit verhaaltje slikten voor zoete koek de aanwezige politici waren. De zaal gevuld met voornamelijk tegenstanders en drie voorstanders zover ik heb kunnen tellen wist wel beter.

De vragenronde

Vervolgens was het tijd voor vragen uit het publiek. Deze was gevuld conform de uitslag van de diverse peilingen en de Groen Links enquête met ongeveer 85% tegenstanders en 15% voorstanders een goede afspiegeling dus van  de bevolking van Hengelo. Deze laatste groep hield zich ook erg op de vlakte en had blijkbaar geen aanvullingen van waarde op de discussie. De tegenstanders daarentegen lieten zich horen, waar rake klappen werden uitgedeeld, maar helaas spreken we hier tegen politici en die hebben goed gekeken naar waar de naam NASA voor staat, namelijk “Never A Straight Answer” of zoals Afvalloos Hengelo actiegroep oprichter Willem Meijerink treffend verwoordde: “Je vraagt is het gras groen? En de politici antwoorden onze daken zijn rood.) Zo ook deze avond waar vrijwel geen enkele concrete vraag op een concreet antwoord mocht rekenen. Ik kreeg in het algemeen de impressie dat deze groep politici absoluut geen besef heeft van het feit dat ze hun eigen achterban niet vertegenwoordigen en het leek heel sterk dat ze er zaten omdat het moest. Het bevestigde weer eens de veel gehoorde uitspraak dat de burger een noodzakelijk kwaad is die je nodig hebt om te stemmen, maar verder slechts lastig is en vooral zijn of haar muil moet houden. Stemvee dus.

Ook mijn vraag aan het einde wat deze politici nu zelf vonden van de ware regen van klachten kreeg geen antwoord en de veel directere versie ervan door een andere bezorgde burger “Waarom luistert de politiek niet naar de burgers” werd ook niet beantwoord.

Wat wel duidelijk werd

Zoals u hierboven kon lezen zijn we vooral getrakteerd op een avondje vol gebakken lucht, maar wat wel duidelijk werd is dat de komende zes maanden worden gebruikt als evaluatie periode voor dit beleid, waarna er wederom een politieke markt over zal worden gehouden. Wij zullen deze periode dan ook zeer zeker gebruiken om het fiasco dat het is aan te tonen en uiteraard ook weer aanwezig zijn bij die politieke markt.

Voor wie er niet bij kon zijn en toch zelf een impressie wil krijgen van deze politieke markt hebben wij het hele evenement opgenomen. Deze opname kunt u hier beluisteren

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux