Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1211 1

Een brief van twee kantjes vol gebakken lucht – Gemeente Hengelo een papieren tijger!

SHARE

Op de actie site “Behoud volwaardig ziekenhuis Hengelo” konden we vandaag lezen dat er eindelijk vanuit B&W een informatiebrief is gekomen omtrent de bezuinigingsperikelen van het ZGT, waar meerdere partijen in de raad zich rot van zijn geschrokken maar slechts twee partijen, te weten de SP en Lokaal-Hengelo iets aan proberen te doen. De SP met een ouderwetse handtekeningen actie en Lokaal Hengelo(LH) met een heuse batterij aan actie middelen, waaronder een online petitie(ondertekenen!), een informatie website omtrent de acties en ook heeft LH vragen gesteld omtrent de kwestie.

De petitie loopt uitstekend en is inmiddels als meer dan 2800 keer ondertekend, en alle online middelen worden ingezet om er ruchtbaarheid aan te geven. Op de gestelde vragen heeft LH echter nog geen antwoorden mogen ontvangen. Wel zag een algemene informatiebrief over de kwestie het levenslicht(deze kunt u hier lezen) en deze uitvoerige brief, ongeveer twee A4’tjes lang gaf uitvoerig tekst en uitleg en zei eigenlijk niets concreets. Twee kantjes gebakken lucht dus waar niet veel meer uit te halen valt als:

  1. We zijn het er niet mee eens
  2. We blijven in gesprek
  3. We kunnen er op dit moment niets aan doen

ZGT geeft het college de vinger!

Meest storende feit is wel dat het ZGT geen gehoor geeft aan het dringende verzoek van het college om verbinding te zoeken met onder meer de Hengelose Huisartsen Vereniging en andere zorgpartners, om te kijken of en op welke wijze de basisziekenhuiszorg voor onze inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten in Hengelo gegarandeerd kan blijven. In plaats daarvan liet ZGT weten dat ze op dit moment diverse scenario’s aan het uitwerken zijn om de benodigde bezuinigingen te kunnen realiseren. Inhoudelijk hebben ze daar geen toelichting op gegeven. Eén van deze scenario’s is het sluiten van de Spoed Eisende Hulp in Hengelo.

Gemeente een papieren tijger zonder tanden

Bovenstaande geeft feilloos de machteloosheid weer van onze gemeenteraad die blijkbaar alleen in staat is haar wil door te drukken bij de argeloze burger, zoals op dit moment gebeurd bij het desastreuze Afvalbeleid in Hengelo, waar ondanks het feit dat 85% tegen de inname van de grijze container is, dit gewoon wordt doorgedrukt. Zodra het een organisatie betreft zoals nu het ZGT, zit het college op haar handen en is het aan de oppositie om hier actie op te zetten.

Burger aan zet

Daarom is het wederom aan ons, de burger om de publieke druk op het ZGT dermate te vergroten, zodat deze niet anders kan dan de onzalige plannen in de ijskast te zetten en in te gaan op het dringende verzoek van het college om verbinding te zoeken met onder meer de Hengelose Huisartsen Vereniging en andere zorgpartners, om te kijken of en op welke wijze de basisziekenhuiszorg voor onze inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten in Hengelo gegarandeerd kan blijven.

Het is daarom nu belangrijker dan ooit om massaal de petitie te tekenen als eerste stap. Mogelijk dat openlijk publiek protest noodzakelijk zal zijn om deze druk verder te verhogen naar het punt waarop het ZGT zich gedwongen zal zien op haar schreden terug te keren.

TEKEN DAAROM HIER DE PETITIE, DOE HET NU!

 

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux