Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1885 0

“Doorbraak” Mensen met een beperking kunnen de grijze bak behouden

SHARE

Klik voor een grote versie om het artikel te lezen

Onlangs lazen we in de papieren Tubantia dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. Mensen met een beperking die zich melden bij het zorgloket en waarvan hun klachten gegrond zijn verklaard ontvangen een brief van Twente Milieu dat zij hun grijze Otto voor het restafval kunnen behouden en deze op afroep basis zal worden geleegd. Op zich is dit natuurlijk ontzettend goed nieuws wat we toch echt toe mogen schrijven aan alle acties die we hebben gevoerd en nog steeds voeren! Voor de belangrijkste groep gedupeerden van het afval fiasco van de gemeente Hengelo is er dan nu toch echt een werkbare oplossing en daarmee zijn we dolblij!

Goed nieuws en slecht nieuws

Het goede nieuws is uiteraard dat de groep die het hardst werd getroffen door dit beleid nu een beetje opgeluchter adem kan halen in de wetenschap dat ze ook na 2017 nog gewoon van hun restafval af kunnen zonder daarbij een (groot) stuk zelfstandigheid in te leveren. Het slechte nieuws is de wijze waarop de gemeente vaststeld of de inwoner met de beperking ervoor in aanmerking komt.

Na gesprekken met diverse mensen met een beperking hebben we twee varianten, namelijk de eerste waarbij de persoon in kwestie wordt gebeld door(naar eigen zeggen van deze persoon) Twente Milieu die telefonisch!!! vaststelt of de persoon ervoor in aanmerking komt. De tweede variant is een bezoekje van een medewerker van Wijkracht die vervolgens het verzoek gegrond verklaard of afwijst. In beide gevallen plaatsen wij vraagtekens want ten eerste kunnen we ons afvragen of medewerkers van Twente Milieu en Wijkracht gekwalificeert zijn om überhaupt een dergelijk diagnose te kunnen stellen en ten tweede wordt het verzoek standaard afgewezen als er personen zonder beperking in de buurt zijn(partner, buren, etc..) dit doet uiteraard weer afbreuk aan een stuk zelfstandigheid en zelf redzaamheid van de persoon met de beperking en dat vinden wij onacceptabel. Wij gaan uit van het principe gelijke monniken gelijke kappen.

Het gelijkheidsbeginsel

Ook opent bovenstaande de deur naar gronden voor een zaak tegen de gemeente op grond van het zogeheten gelijkheidsbeginsel. Nu mensen met een beperking de optie hebben de grijze afval container te behouden en gezonde mensen niet, wordt in onze beleving het gelijkheidsbeginsel verankerd in artikel 1 van de grondwet overtreden.

“Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en/of mensenrechten en is vastgelegd in veel internationale verdragen. Het beginsel heeft met name betrekking op gelijke behandeling ongeacht godsdienstlevensovertuigingpolitieke gezindheid, rasgeslachtnationaliteithetero– of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat.

Precair aan het gelijkheidsbeginsel is dat “gelijke gevallen” een elastisch begrip is. Een vrouw en een man zijn bijvoorbeeld niet gelijk, maar volgens de geest van het beginsel wel gelijkwaardig. Gelijkwaardigheidsbeginsel zou daarom een betere benaming zijn voor het principe.

Het gelijkheidsbeginsel is een westers begrip en heeft zijn wortels in de Verlichting en het humanisme. Bij de Franse Revolutie was het gelijkheidsbeginsel voor het eerst het uitgangspunt bij de staatsinrichting (égalité naast de liberté en de fraternité). “ ~ bron Wikipedia

Dat is op zich ook goed nieuws want het maakt de rechtszaak die wij aan het voorbereiden zijn tegen de gemeente Hengelo zo mogelijk nog sterker.

Bovenstaande neemt niet weg dat het feit dat mensen met een beperking de grijze bak kunnen behouden een stap in de goede richting is naar een situatie waarin wij allemaal kunnen kiezen of we een bak of een zak kunnen gebruiken voor ons restafval. Voor het zover is, hebben we nog een lage weg te gaan. Hopelijk komt u allen op dinsdag 18 juni naar het inleveren van de petitie om deze wens kracht bij te zetten, zodat het wellicht niet eens tot een rechtszaak hoeft te komen.

Mensen met een beperking meld u!

Wij roepen bij deze alle inwoners van Hengelo met een beperking op zich te melden bij het zorgloket
zodat ook u de grijze bak voor restafval kunt behouden!

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux