Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1258 0

Is drie maal scheepsrecht of gaat de gemeenteraad van Hengelo ten onder aan haar eigen hypocriet zijn?

SHARE

Dit is een artikel wat ik voornamelijk heb bedoeld voor alle raadsleden in de gemeenteraad van Hengelo. De afgelopen tijd konden we lezen dat het CDA haar eigen wethouder keihard is afgevallen en oproept tot gesprek over het afval fiasco uit de koker van eveneens CDA wethouder Elferink. De partij wordt daarbij gesteund door de VVD en D66 die dus duidelijk ook van mening zijn dat het huidige afvalbeleid niet werkt. Zelfs de SP, voorstander van DIFTAR en omgekeerd afval inzamelen pleit voor wijzigingen aan het beleid en tot slot kwam daar nog een latertje van de PvdA die zelfs een tijdelijke stop wil.

Nou, dat komt mooi uit want vanavond in de raad komen Lokaal-Hengelo en Ben van Veen voor de derde maal met een motie die bovenstaande mogelijk maakt en in cement giet. De twee eerdere moties hieromtrent zijn beide zonder enige overweging van tafel geveegd, maar nu met alle neuzen wat afval betreft(Eventueel met een wasknijper erop) dezelfde kant op moet het toch wel heel raar lopen willen deze partijen de motie niet steunen.

Ik daag daarom alle raadsleden uit om nu eens ballen te tonen en deze motie te steunen. Laat zien dat het gaat om de inhoud en niet om de boodschapper. Stel nou eens echt het belang van de stad voor het eigenbelang en stem voor onderstaande motie om ons burgers die inmiddels alle vertrouwen in de lokale politiek zijn verloren te laten zien dat jullie er echt zijn voor de burger.

De motie vreemd:

MOTIE VREEMD: Voldoende ondergronds containers en de grijze container moet blijven!

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 12 september 2017,

Constaterende dat:

 • Er steeds meer weerstand komt, zowel vanuit de inwoners van Hengelo, alsmede ook vanuit de politiek, tegen de het omgekeerd inzamelen waarbij de grijze container, op enkele uitzonderingen na, geheel zal verdwijnen;
 • De gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden (zoals loopafstand en goedkoper uit zijn), heeft besloten om het omgekeerd inzamelen in te gaan voeren;
 • Dit tot gevolg heeft dat de grijze container in de loop van 2017 verdwijnt en de inwoners van Hengelo hun afval naar de ondergrondse container moeten brengen;
 • Er onduidelijkheid is over de maximale afstand en de hoeveelheid ondergrondse containers;
 • Het af te voeren restafval op loopafstand (maximaal 250 meter) van een ondergrondse container zou komen maar in de praktijk dat niet klopt;
 • Het streven is dat per 1 januari 2018 Twente Milieu geen restafval meer ophaalt vanuit huis;
 • Dat met het omgekeerd inzamelen het college niet gekozen heeft voor de dienstverlening aan een substantieel aantal inwoners.
Overwegende dat:

 • Dit beleid op grote logistieke bezwaren kan rekenen bij o.a. ouderen en mensen met een beperking;
 • Er voor een beperkte groep van mensen met een beperking, tegen betaling, een oplossing is gevonden;
 • Omdat een ‘grote groep’ mensen (vaak) geen 30 literzakken kunnen wegbrengen en daarom gedwongen worden om steeds kleine zakjes per keer te storten en daardoor (hoogstwaarschijnlijk) onevenredig duurder uit zullen zijn;
 • Er groot verzet is bij de Hengelose bevolking m.b.t. het afschaffen van de grijze container en het aantal ondergrondse containers;
 • Dat uit diverse onderzoeken (waaronder door GroenLinks Hengelo) blijkt dat circa 85% van de inwoners de wens heeft aangegeven om de grijze container te behouden;
 • De actiegroep Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak onlangs 4000 handtekeningen heeft ingeleverd voor behoud van de grijze container;
 • Door het afschaffen van de grijze container de afvaldump bij o.a. de milieu-eilanden, openbaar groen en in de buitengebieden is toegenomen;
 • Er steeds meer meldingen komen zijn van afvaldump en ongewenste bijverschijnselen zoals ongedierte (ratten);
 • De voorwaarde van op loopafstand (maximaal 250 meter) zoals het er nu uitziet ‘vaak’ niet gehaald gaat worden;
 • De doelstellingen voor duurzaamheid 2020 en 2030 ook ingevuld kan worden zonder te kiezen voor omgekeerd inzamelen.

Draagt het college op:

 • Om de inwoners de vrije keus te laten of ze wel of niet hun grijze willen behouden;
 • Voor diegene die hiervoor kiezen het ophalen van de grijze container dit 1 x per 4 weken te laten doen;
 • Om zorg te dragen voor meer dan voldoende ondergrondse containers op een maximale afstand van 250 meter gaan komen;
 • De eventuele extra kosten hiervan te dekken uit het budget dat beschikbaar is en/of uit de algemene reserve.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens LokaalHengelo en Lid van Veen

Leo Janssen, Ben van Veen,

Fractievoorzitter Raadslid

 

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux